HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

I’M ARGE EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ özel gereksinimi olan bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını gidermek ve bu alanda hizmet sunan uzmanlara teknoloji tabanlı, yenilikçi eğitim materyalleri geliştirmek amacıyla 2017 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anadolu Teknoparkında kurulmuş bağımsız bir AR-GE ve çözüm kuruluşudur.

VİZYON

I’M ARGE’nin vizyonu özel gereksinimi olan (Gelişimsel geriliği/yetersizliği ya da riski olan) bireylere, ailelere ve bu alanda çalışan uzmanlara (özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, dil-konuşma terapisti, ergoterapist, okul öncesi öğretmeni ve diğer ilgili uzmanlar) yönelik  Yenilikçi ve Bilgi İletişim Teknoloji (BIT) tabanlı ürünler (değerlendirme araçları, müdahale programları, müredatlar) ve hizmetler (eğitim, kurs, proje geliştirme ve yürütme, bilimsel etkinlikler hazırlama ve sunma) geliştirmektir.

MİSYON

I’M ARGE’nin misyonu özel gereksinimi olan (Gelişimsel geriliği/yetersizliği ya da riski olan) bireylere, ailelere ve bu alanda çalışan uzmanların bilgi ve becerilerini yenilikçi eğitim materyalleri ile geliştirmek ve alanda yaşanan nitelik sorunlarına çözümler sunmaktır.

İLKELER/DEĞERLER

Bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için I’M ARGE aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

  1. Bilimsel olma: I’M ARGE’de yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.
  2. Evrensel olma: I’M ARGE’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.
  3. Yerel özellikleri yansıtma: I’M ARGE’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.
  4. Mükemmel olma: I’M ARGE’de yürütülen her çalışma mükemmel özellikler taşıma yönünde çalışmaları yansıtır.
  5. İnsan odaklı olma: I’M ARGE’de yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.
  6. Veriye dayalı olma: I’M ARGE’de yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.
  7. Disiplinlerarası olma: I’M ARGE çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve I’M ARGE’de sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.
  8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı olma: I’M ARGE’de yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BIT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.
  9. Yenilikçi tabanlı olma: I’M ARGE’de yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller gelişimsel yetersizlik alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.
  10. Topluma yönelik olma: I’M ARGE, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.

HİZMETLERİMİZ

I'M AR-GE olarak verdiğimiz hizmet alanlarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz...

Değerlendirme Materyalleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında değerlendirmeye yönelik materyal geliştirme

Eğitsel Tanılama Materyalleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında eğitsel tanılamaya yönelik materyal geliştirme

Program/Müfredat Geliştirme

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında müdahaleye yönelik program/müfredat geliştirme

Günlük Yaşam Aktiviteleri Materyalleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında günlük yaşam aktivitelerine yardımcı materyallerin tasarımı

Proje Ortaklıkları ve Yürütücülük

Ulusal (örn., TÜBİTAK ve diğer ulusal resmi ve özel kurumlar) ve uluslararası (Avrupa Birliği,UNICEF, WHO vb.) proje ortaklıkları ve yürütücülüğü yapma

Danışmanlık Hizmetleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren okul, kurum ve diğer organizasyonlara danışmanlık hizmetleri sunmak

Yazılı, Görsel, Elektronik Materyaller

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan uzmanların mesleki niteliklerini geliştirici yazılı (kitap, broşür, araç seti, dergi ve diğer), görsel (çizim, animasyon, video ve diğer) ve elektronik tabanlı (e-book, web sayfası, portal, akıllı telefon ve tablet uygulamaları, yazılım, ve diğer) materyal geliştirme

Mesleki Gelişim Programları

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenlerin mesleki niteliklerini geliştirici seminer, çalıştay, kurs, kongre, hizmet içi eğitim ve diğer organizasyonları yüz-yüze ve internet tabanlı (webinar) olarak gerçekleştirme

Grafik ve Yazılım Hizmetleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik yazılım geliştirme, web tasarımı, otomasyon yazılımları, mobil uygulamalar ve grafik çözümleri geliştirme, üretme ve desteğinin sunulması

EKİBİMİZ

I'M AR-GE ekibimiz hakkında daha fazla bilgi için fotoğraflara tıklayınız...

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

HAKKINDA

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ

HAKKINDA

Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY

Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY

HAKKINDA

Uzman Ali KAYMAK

Uzman Ali KAYMAK

HAKKINDA

ETKİNLİKLER

I'M AR-GE tarafından düzenlenen etkinliklere kayıt ve ödeme için aşağıdaki alanları kullanabilirsiniz...

ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ GELİŞİM KAMPI

20-28 OCAK 2018

AKKA ANTENDON OTEL, KEMER, ANTALYA

DETAYLAR

İSTATİSTİK KAMPI - NİCEL ve NİTEL VERİ ANALİZİ

20-28 OCAK 2018

AKKA ANTENDON OTEL, KEMER, ANTALYA

DETAYLAR

2.ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (ICECI2018)

29-31 Mart 2018

AKKA ANTEDON OTEL, KEMER ANTALYA

DETAYLAR

KURS ve SEMİNERLER

I'M AR-GE tarafından düzenlenen Kurs ve Seminerler aşağıdakileri kapsarken bunlarla sınırlı değildir. İlgili kurumların talepleri üzerine geniş akademisyen ve eğitimci ağımız ile ilgili kurumlara özgü spesifik kurs ve seminer programları düzenlenebilmektedir.

İLETİŞİM

Bilgi almak ve görüş, öneri ve isteklerinizi iletmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres

Anadolu Üniversitesi
ETGB Anadolu Teknoparkı
No: 2/57/27, Yunus Emre Kam.
Yeşiltepe Mah., İ. İnönü 2 Cad.
Tepebaşı/Eskişehir

MOBİL

+90 530 546 27 43

+90 530 5IMARGE

İLETİŞİM FORMU